Lekarze

KIEROWNIK PLACÓWKI

dr nauk med. Maciej Kowman – PSYCHIATRA

www.mkowman.pl

LEKARZ INTERNISTA PROWADZĄCY

dr Joanna Socha

LEKARZE WSPÓŁPRACUJĄCY PRZYCHODNI GA-MED
INTERNISTA

dr Ewa Domicz

dr Anna Spanialska

dr Marcin Kosmalski

PSYCHOLOG
Wioletta Michalska
LARYNGOLOG

prof. Danuta Stera-Gryczyńska

dr Izabela Kasznicka

NEUROLOG
dr Anna Karpińska-Świderska
DERMATOLOG

dr Joanna Maj

dr Witold Urban

dr Michał Saneczko